Izvor: PC Press arhiva vesti 20.07.2016

Okupite se na Forumu

PC Press 20.07.2016
Danas je Telenor Srbija lansirao novu digitalnu platformu – Telenor Forum. Platforma je kreirana sa ciljem stvaranja jedinstvene baze znanja za sve ljubitelje modernih tehnologija. Telenor Forum korisnicima pruža mogućnost razmene znanja i iskustava… »

Nikon Co­ol­pix B500

PC Press 20.07.2016
Kad Coolpix apa­rat pod­se­ća na SLR ka­me­ru i ima zum o­bjek­tiv 40X, ja­sno vam je da do­bro le­ži u ru­ci. Te­ži­na je, bez ob­zi­ra na do­mi­nan­tnu ko­mo­ru op­ti­ke, do­bro ras­po­re­đe­na. Pre­dnja stra­na… »