Izvor: Danas/Beograd arhiva vesti 26.01.2017

Dug na rate

Danas 26.01.2017
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su danas odluku o načinu izmirenje duga za naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta koja omogućava otplata duga bez kamate u mesečnim ratama. Odluka predviđa da dug može da se otplati u 12 jednakih… »

Uređivanje građevinskog zemljišta komunalna delatnost

Danas 26.01.2017
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su danas odluke kojima se uređivanje građevinskog zemljišta određuje kao nova komunalna delatnost i uvode dva nova gradska sekretarijata. Odlukom o izmeni odluke o komunalnim delatnostima se precizira da se kao… »