Izvor: Politika/Društvo arhiva vesti 19.04.2017

Nikolić: Ne zveckamo oružjem, ali spremni da se branimo

Politika 19.04.2017
Srbija nikome ne treba da zvecka oružjem, svi dobro znaju da smo spremni da se odbranimo, poručio je danas predsednik Srbije Tomislav Nikolić na prijemu povodom Dana Vojske. Nikolić je na prijemu, koji je organizovao za pripadnike Ministarstva odbrane… »

Zabrana za šlepere preko Zlatibora zbog snega

Politika 19.04.2017
Saobraćaj za šlepere i kamione sa prikolicom, zbog snega na kolovozu, obustavljen je preko Zlatibora, saopšteno je danas iz „Puteva Srbije”. Takođe, usled snežnih padavina, obustavljen je saobraćaj i na deonici puta Preko Brdo- Odvraćenica, na… »

Višesatna čekanja za teretnjake na „Batrovcima"

Politika 19.04.2017
Teretna motorna vozila se na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu „Batrovci” zadržavaju višesatno, na prelazu „Šid”, takođe na izlazu iz zemlje, oko 60 minuta, dok ova kategorija vozila na prelazu „Horgoš” čeka oko 90 minuta, saopštio… »

Nikolić odlikovao vojnike, policajce i ambasadore

Politika 19.04.2017
Predsednik Republike Tomislav Nikolić potpisao je više ukaza o dodeli odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Sektora za vanredne situacije MUP-a i ambasadorima Kazahstana i Belorusije, saopštila je danas Služba za odnose sa… »

Sek­su­al­no obra­zo­va­nje na po­prav­nom ispitu

Politika 19.04.2017
Obrazovni paketi za učenje o seksualnom nasilju nad decom, koje je Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije pri Ministarstvu prosvete prosledila školama, biće korigovani i prilagođeni uzrastu dece, kulturi i tradiciji naroda koji žive na… »

Ka­ko po­be­di­ti kan­di­du

Politika 19.04.2017
Nu­tri­ci­o­ni­sti sa­ve­tu­ju da se iz is­hra­ne iz­ba­ce slat­ki­ši i pr­o­iz­vo­di od be­log bra­šna, a da se ko­ri­ste in­te­gral­ne te­ste­ni­ne, ke­fir, sa­la­te…. Posle korišćenja antibiotika, usled slabljenja… »

Površni pregledi pre vakcinacije

Politika 19.04.2017
Ro­di­te­lji ko­ji ne že­le da vak­ci­ni­šu de­cu kao ar­gu­men­te iz­no­se tvrd­nje da vakcine ni­su bez­bed­ne i naj­če­šće ih po­ve­zu­ju sa po­ja­vom obo­lje­nja po­put auti­zma. – Na­ma je pe­di­ja­tar uvek pre… »

Vakcinacija nije izbor roditelja već pravo deteta

Politika 19.04.2017
Broj vak­ci­ni­sa­nih opa­da zbog ja­kog an­ti­vak­ci­nal­nog lo­bi­ja, manj­ka od­go­vor­no­sti le­ka­ra i ne­do­volj­ne in­for­mi­sa­no­sti ro­di­te­lja. Imunizacija je jedna od najznačajnijih, najefikasnijih i… »

Baštinici svetske filološke tradicije

Politika 19.04.2017
Filološka gimnazija izdanak je Druge beogradske, u kojoj je Stevan Sremac predavao istoriju Milutinu Bojiću, a na njegove časove dolazili su Karađorđevići sa svitom. – Riznica pedagoške prakse punih 147 godina. Filološka gimnazija škola je od… »

U osmoj de­ce­ni­ji po­ma­že nemoćnima

Politika 19.04.2017
Vi­še od po­la ži­vo­ta Danica Šmic je vo­lon­ter­ka Cr­ve­nog kr­sta, a po njoj je na­zva­na Omla­din­ska te­ren­ska je­di­ni­ca Sav­skog ven­ca. Duško Radović je govorio da smo ono što smo nekome dali ranije dobili od nekog… »