Izvor: Politika/Kultura arhiva vesti 02.10.2017

Ma­nje od sto­ti­nu Sr­ba u Sen­tan­dre­ji

Politika 02.10.2017
Da­nas tu po­sto­je če­ti­ri pra­vo­slav­ne cr­kve, a ne­kad ih je bi­lo se­dam, ka­že Pe­ra La­stić, di­rek­tor Srp­skog in­sti­tu­ta u Bu­dim­pe­šti. Ka­da je 1913. go­di­ne usto­li­čen epi­skop Ge­or­gi­je… »

Grupa intelektualaca traži muzičku dvoranu za sve, a ne samo za Filharmoniju

Politika 02.10.2017
Grupa srpskih intelektualaca zatražila je u otvorenom pismu da se umesto nove dvorane Beogradske filharmonije, kako je najavljeno, sagradi nova koncertna dvorana koja treba da bude podstrek celokupnom umetničkom i muzičkom životu u Beograda i Srbije… »