"Ne znam šta je argument u korist ravne Zemlje, ali znam da je pogrešan!"

B92 22.03.2019  |  B92

Pred kraj druge decenije 21. veka, u informatičko doba, u kome čovečanstvo, u nikad većoj meri uživa plodove naučnih dostignuća iz proteklih decenija i vekova, neke stvari za koje smo mislili da jesu sigurne po tvrdnjama i uverenjima nekih ljudi izgleda da baš i nisu...

Više od 2.000 godina ljudi znaju da je Zemlja okrugla, što je još Aristotel svojim eksperimentima dokazao. I ne samo da je slavni filozof uz pomoć "štapa i kanapa" uspeo da dođe do prvih potvrda te naučne istine, već je uspeo i da, za njegovo vreme prilično precizno, izračuna obim naše planete (što prema njegovim proračunima iznosi oko 40.000 kilometara, dok je njen stvarni obim 40.075 kilometara). I mada su jaki dokazi da Zemlja nije ravna

Komentari

B92 »

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »