Pećine u Srbiji: Turizam kome preti prekomerni turizam

Daljine 06.06.2019  |  redakcija

Sa skromnih prosečnih 15.000 posetilaca godišnje, pećine u Srbiji i dalje predstavljaju neiskorišćenu šansu za podsticanje lokalnog razvoja.

Mnogi primeri u svetu, međutim, pokazuju da preterana komercijalizacija speleološkog turizma može uzrokovati štete višestruko veće od zarade, te da pitanje rentabilnosti pećina kao „turističkog proizvoda“ predstavlja mnogo složeniju računicu od pukog vaganja prihoda i troškova. Mada je u Srbiji do sada otkriveno oko 1.500 pećina, samo 10 odsto njih je istraženo, ali njihove prirodne karakteristike ukazuju da, osim za speleologe, mogu biti veoma

Daljine »

Putovanja, najnovije vesti »