DIDS 2021 Digital: šta posle buma e-trgovine

Biznis i finansije 03.03.2021

U godini za nama bili smo svedoci nezabeleženog trenda rasta e-trgovine.

I velika preduzeća, ali i mali proizvođači nudili su svoje proizvode i prodavali preko interneta. Istraživanja sprovedena krajem 2020. godine pokazuju da 82% anketiranih preduzeća koja imaju svoj veb-šop smatra da je isti jednako važan ili čak važniji od tradicionalnog modela prodaje, što ide ruku pod ruku sa dostupnim podacima da je u 2020. godini 61% onlajn kupaca kupovalo redovno ili intenzivno na internetu. Uspon e-komerca i perspektiva trgovine na internetu

Internet »

Ključne reči

Ekonomija, najnovije vesti »