„Ан­дри­ће­ва на­гра­да” уру­че­на Је­ле­ни Лен­голд

Политика 11.10.2017  |  Марина Вулићевић
Пре­сти­жна „Ан­дри­ће­ва на­гра­да” уру­че­на је ју­че у Ан­дри­ће­вој за­ду­жби­ни у Бе­о­гра­ду Је­ле­ни Лен­голд за књи­гу при­по­ве­да­ка „Раш­ча­ра­ни свет” (Ар­хи­пе­лаг). Ову од­лу­ку до­нео је жи­ри у са­ста­ву: Алек­сан­дар Јо­ва­но­вић, Ми­ле­та Аћи­мо­вић Ив­ков и Пе­тар Ар­бу­ти­на. Жи­ри је са­оп­штио ви­ђе­ње ове књи­ге, у ко­јем су, исто­вре­ме­но, са­др­жа­на два раз­ло­га за­што је баш она из­дво­је­на ме­ђу број­ним

Коментари

Повезане вести »

Култура, најновије вести »