Nemac brutalno likvidira ranjenog partizana: Kome zakon leži u topuzu tragovi mu smrde nečovještvom! (foto)

Nemci jesu ubijali Jugoslovene, ali ni približno onoliko koliko su Jugosloveni ubijali Jugoslovene. Ipak, svirepost nemačkog okupatora najbolje se pokazivala streljanjem civila i nepoštovanjem Ženevske konvencije u borbama protiv partizana
Telegraf - utorak, 29. avgust 2017.
Na prostoru okupirane i (ispostavilo se) privremeno rasparčane Kraljevine Jugoslavije imali smo četiri okupacione vojske: nemačka i italijanska bile su glavne i podelile su... »
Vaš komentar
Najnovije vesti