RSS Specifikacija - Naslovi.net

Naslovna strana   

RSS je skraćenica od Really Simple Syndication i predstavlja XML standard dokumenata za publikovanje vesti na Internetu zarad što lakšeg integrisanja u druge sadržaje, odnosno pregleda vesti putem RSS čitača i integratora. Iako je nezaobilazan na svim informativnim sajtovima u svetu, kod nas, na žalost, još uvek ne postoji praksa da sajtovi nude i RSS format, barem ne oni koji bi to trebalo da čine.

Naslovi.net nude svoj sadržaj u RSS standardu 2.0, sa par proširenja, što standard i dozvoljava. Proširenja su pre svega namenjena webmasterima koji žele da vesti integrišu u svoje web strane, dok će korisnici RSS čitača imati pristup standardnim poljima kao i kod drugih RSS tokova koje prate.

RSS naslovne strane možete preuzeti na adresi http://www.naslovi.net/rss/. Korišćena je kodna strana UTF-8, a ako želite, moguće je dobiti stranu i u formatu windows-1250 putem URL-a http://www.naslovi.net/rss/?encoding=windows-1250. Za RSS sadržaj po kategorijama, link možete pronaći na web strani svake kategorije. Detaljnu RSS specifikaciju možete pronaći na Internetu ili na adresi http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss, dok će ovde biti objašnjeni samo elementi koji spadaju u proširenja od strane Naslovi.net.

ElementOpisPrimer
<naslovi:subtitle /> Podnaslov vesti <naslovi:subtitle>Ulice prestonice spremno će danas dočekati atletičare</naslovi:subtitle>
<naslovi:pubDate /> Datum <naslovi:pubDate>Subota, 18. Oktobar 2003.</naslovi:pubDate>
<naslovi:img /> URL slike vezane za vest

Atributi:
  • type - Tip slike
  • width - Širina slike
  • height - Visina slike
  • source - Izvor odakle fotografija potiče
<naslovi:img type="image/jpeg" width="80" height="57" source="Glas Javnosti"> http://naslovi.net/img/qxZLGD.jpg
</naslovi:img>
<naslovi:related>
    <naslovi:relatedTitle />
</naslovi:related>
Povezani naslovi

Atributi za <naslovi:related>
  • count - Ukupan broj preostalih povezanih naslova
Atributi za <naslovi:relatedTitle>
  • source - Izvor
<naslovi:related count="2">

    <naslovi:relatedTitle source="Glas Javnosti">Juriš na rekord staze</naslovi:relatedTitle>

    <naslovi:relatedTitle source="Blic">Reka kreće u 11!</naslovi:relatedTitle>

</naslovi:related>