Privatnost korisnika aplikacije

Aplikacija Naslovi.net za svoje funkcionisanje koristi izuzetno mali set informacija o svojim korisnicima poštujući njihovu privatnost.

Na ovoj stranici možete se u potpunosti upoznati sa podacima koje aplikacija Naslovi.net može imati o vama i načinom njihove upotrebe.

Logovanje i email adresa

Aplikacija Naslovi.net nudi svojim korisnicima mogućnost logovanja na servis putem vašeg postojećeg Google ili Facebook naloga koristeći OAuth2 sigurnosni protokol. Korisnici Apple uređaja imaju mogućnost da se loguju i putem ovog servisa.

Nakon logovanja uz pomoć Google, Facebook ili Apple naloga, Naslovi.net će od servisa preko koga ste logovani dobiti vašu email adresu koja će služiti kao identifikator za vaša podešavanja tako da ista podešavanja lako možete koristiti i na drugim mobilnim uređajima ili na našem sajtu.

Naslovi.net neće na svojim stranicama objavljivati email adrese svojih korisnika niti će ustupati email adrese korisnika trećim licima ni pod kojim uslovima.

Naslovi.net neće koristiti email adrese korisnika za slanje reklamnih sadržaja.

Naslovi.net vam mogu u izuzetno retkim slučajevima poslati email o novinama u našem servisu.

Lokacija

Aplikacija Naslovi.net može od vašeg mobilnog uređaja zatražiti pristup vašoj trenutnoj lokaciji.

Lokacija se koristi za prikaz vremenske prognoze grada u kome se trenutno nalazite.

U dolazećim verzijama aplikacije, vaša lokacija može biti iskorišćena i za prikaz lokalnih vesti u vašem gradu (trenutno se ne koristi).

Oglasi

Aplikacija Naslovi.net može prikazivati reklame sa oglasnih mreža Google AdMob, Google AdExchange, Httpool i drugih.

Sa načinom na koji Google personalizuje oglase za vas možete se više upoznati na stranicama Google.com gde takođe možete podesiti podešavanja za sve sajtove i aplikacije koje koriste Google oglase.

Merenje korišćenja aplikacije

Aplikacija Naslovi.net beleži klikove i otvorene stranice u aplikaciji radi praćenja zbirne statistike korišćenja aplikacije Naslovi.net.

Prikupljeni podaci su anonimizirani i ni na koji način nisu individualno vezani za korisnika već se obrađuju kao grupni podaci (ukupan broj poseta, ukupan broj otvorenih strana u određenom periodu i sl.)

Aplikacija Naslovi.net koristi sledeće servise za merenje korišćenja:


Poslednja izmena: 08.06.2020