U svakom trenutku je moguće da se na najposećenijim domaćim
sajtovima objavi nešto važno za Vas.
Uz Internet kliping znaćete
to u roku od 15 minuta!


Naslovi internet kliping je zamišljen i realizovan prvenstveno kao alat kriznog online PRa.

Namena mu je da prema zadatim ključnim rečima i frazama, odmah po objavljivanju, pronađe na najposećenijim domaćim sajtovima objavu koja je bitna agenciji radi očuvanja online reputacije klijenta ili osobama u samim kompanijama koje se ovim bave.

Prosečno vreme pronalaženja objave od trenutka lansiranja na veb je 15 minuta. Kao izvori se koriste najznačajniji domaći informativni i magazinski sajtovi koje i inače prati servis www.naslovi.net, njih više od 80.

Izvore objava je moguće filtrirati po tipu ili ih birati pojedinačno. Ovu i sve druge izmene parametara po kojima sistem radi moguće je konstantno i bez ograničenja menjati. Korisnik Naslovi internet klipinga može na njegovom veb sajtu može u svako doba da dodaje nove naloge, ukida postojeće ili da menja ključne reči i fraze, e-mejl adrese na koje se objave šalju i izvore koji se prate. Izmene su brze a snalaženje u lepom grafičkom okruženju u kome se vrše veoma jednostavno.

Highslide JS

Objava u e-mejlu

Highslide JS

Objava na informativnom veb sajtu


Na odabrane e-mejlove sistem u odgovarajućoj grafičkoj formi šalje: naslov, podnaslov i kompletan tekst objave, fotografiju (ukoliko postoji), informaciju o izvoru (veb sajtu) i vremenu objavljivanja, link ka originalnom tekstu i komentare koji postoje u trenutku kada je objava primećena.

Ukoliko je objava bitna i komentari mogu da budu od značaja jednostavnim klikom na odgovarajući link se aktivira opcija njihovog praćenja. Sistem povremeno skida i šalje na odabrane e-mejlove nove komentare a ukoliko potreba prestane lako je isključiti ovu opciju.

Highslide JS

Komentari na objavu u e-mejlu

Highslide JS

Komentari na objavu na veb sajtu

Objave koje dolaze na e-mejl jednostavno se, na osnovu subjecta e-mejla, svrstavaju u odgovarajuće foldere u inboxu i mogu se pregledati i po potrebi čuvati.

Naslovi internet kliping je moćno oružije u rukama PRagencija ili pojedinaca u kompanijama i organizacijama koje im omogućava da budu pravovremeno informisani o bitnim objavama na internetu i reaguju na pravi način.