Brainz

Brainz

06:34
5 minuta za geografiju
"Pet minuta za geografiju" nudi odgovore na pitanja o trećem kamenu od Sunca. Otkrijte pojedinosti o sferama koje sačinjavaju Zemlju, državama i nacijama, čudima prirode i kulturnoj baštini
06:44
info
Obrazovanje je važno
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pokrenula je sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nacionalnu kampanju Obrazovanje je važno.
06:47
info
Ambasadori znanja
Upoznajte mlade genijalce, nosioce brojnih medalja koji na najlepši mogući način predstvaljaju našu državu na svetskoj naučnoj sceni, Ambasadore znanja.
07:02
info
Portret kod Ivana
Kultura i umetnost imaju glas, a da se on čuje, pobrinuo se naš akademski slikar, Ivan Kocić, koji svake nedelje u goste zove po jednu ličnost koja je obeležila našu kulturno umetničku scenu. O...
07:50
info
Fifti - fifti
Serijal"Fifti-Fifti" promoviše važnost ravnomerne – podjednake raspodele neplaćenog kućnog posla, odnosno rodne ravnopravnosti. Kroz svaku epizodu gledaocima je predstavljena važnost dogovora i...
08:06
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
08:36
Brainz Art
Kroz emisije serijala "Brainz Art" trudimo se da prikažemo dešavanja blisko vezana za pisce, glumce, muzičare, slikare i umetnike uopšte, njihove radove...
08:56
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
09:24
5 minuta za biologiju
Serija "5 minuta za biologiju" sjajna je za sticanje praktičnog i primenljivog znanja iz ove i drugih oblasti.
09:33
info
Film i teorija
Serijal "Film i teorija" bavi se najznačajnijim konceptima iz teorije filma koja se danas proučava na univerzitetima širom sveta. Nastajući uporedo (ali ne isključivo) sa filmskom praksom, teorija...
09:42
Serijsko testiranje
Pratite grupu odvažnih testera koja izvodi neverovatne eksperimente kako bi razotkrili opšte popularno verovanje, demistifikovali ili potvrdili zajedničke ideje. U garaži pretvorenoj u naučnu...
10:34
5 minuta za geografiju
"Pet minuta za geografiju" nudi odgovore na pitanja o trećem kamenu od Sunca. Otkrijte pojedinosti o sferama koje sačinjavaju Zemlju, državama i nacijama, čudima prirode i kulturnoj baštini
10:44
info
Obrazovanje je važno
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pokrenula je sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nacionalnu kampanju Obrazovanje je važno.
10:47
info
Ambasadori znanja
Upoznajte mlade genijalce, nosioce brojnih medalja koji na najlepši mogući način predstvaljaju našu državu na svetskoj naučnoj sceni, Ambasadore znanja.
11:02
info
Portret kod Ivana
Kultura i umetnost imaju glas, a da se on čuje, pobrinuo se naš akademski slikar, Ivan Kocić, koji svake nedelje u goste zove po jednu ličnost koja je obeležila našu kulturno umetničku scenu. O...
11:50
info
Fifti - fifti
Serijal"Fifti-Fifti" promoviše važnost ravnomerne – podjednake raspodele neplaćenog kućnog posla, odnosno rodne ravnopravnosti. Kroz svaku epizodu gledaocima je predstavljena važnost dogovora i...
12:07
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
12:36
Brainz Art
Kroz emisije serijala "Brainz Art" trudimo se da prikažemo dešavanja blisko vezana za pisce, glumce, muzičare, slikare i umetnike uopšte, njihove radove...
12:56
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
13:24
5 minuta za biologiju
Serija "5 minuta za biologiju" sjajna je za sticanje praktičnog i primenljivog znanja iz ove i drugih oblasti.
13:33
info
Film i teorija
Serijal "Film i teorija" bavi se najznačajnijim konceptima iz teorije filma koja se danas proučava na univerzitetima širom sveta. Nastajući uporedo (ali ne isključivo) sa filmskom praksom, teorija...
13:42
Serijsko testiranje
Pratite grupu odvažnih testera koja izvodi neverovatne eksperimente kako bi razotkrili opšte popularno verovanje, demistifikovali ili potvrdili zajedničke ideje. U garaži pretvorenoj u naučnu...
14:35
5 minuta za geografiju
"Pet minuta za geografiju" nudi odgovore na pitanja o trećem kamenu od Sunca. Otkrijte pojedinosti o sferama koje sačinjavaju Zemlju, državama i nacijama, čudima prirode i kulturnoj baštini
14:44
info
Obrazovanje je važno
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pokrenula je sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nacionalnu kampanju Obrazovanje je važno.
14:47
info
Ambasadori znanja
Upoznajte mlade genijalce, nosioce brojnih medalja koji na najlepši mogući način predstvaljaju našu državu na svetskoj naučnoj sceni, Ambasadore znanja.
15:02
info
Portret kod Ivana
Kultura i umetnost imaju glas, a da se on čuje, pobrinuo se naš akademski slikar, Ivan Kocić, koji svake nedelje u goste zove po jednu ličnost koja je obeležila našu kulturno umetničku scenu. O...
15:50
info
Fifti - fifti
Serijal"Fifti-Fifti" promoviše važnost ravnomerne – podjednake raspodele neplaćenog kućnog posla, odnosno rodne ravnopravnosti. Kroz svaku epizodu gledaocima je predstavljena važnost dogovora i...
16:07
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
16:37
Brainz Art
Kroz emisije serijala "Brainz Art" trudimo se da prikažemo dešavanja blisko vezana za pisce, glumce, muzičare, slikare i umetnike uopšte, njihove radove...
16:57
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
17:25
5 minuta za biologiju
Serija "5 minuta za biologiju" sjajna je za sticanje praktičnog i primenljivog znanja iz ove i drugih oblasti.
17:33
info
Film i teorija
Serijal "Film i teorija" bavi se najznačajnijim konceptima iz teorije filma koja se danas proučava na univerzitetima širom sveta. Nastajući uporedo (ali ne isključivo) sa filmskom praksom, teorija...
17:41
Serijsko testiranje
Pratite grupu odvažnih testera koja izvodi neverovatne eksperimente kako bi razotkrili opšte popularno verovanje, demistifikovali ili potvrdili zajedničke ideje. U garaži pretvorenoj u naučnu...
18:33
5 minuta za geografiju
"Pet minuta za geografiju" nudi odgovore na pitanja o trećem kamenu od Sunca. Otkrijte pojedinosti o sferama koje sačinjavaju Zemlju, državama i nacijama, čudima prirode i kulturnoj baštini
18:43
info
Obrazovanje je važno
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pokrenula je sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nacionalnu kampanju Obrazovanje je važno.
18:46
info
Ambasadori znanja
Upoznajte mlade genijalce, nosioce brojnih medalja koji na najlepši mogući način predstvaljaju našu državu na svetskoj naučnoj sceni, Ambasadore znanja.
19:00
info
Portret kod Ivana
Kultura i umetnost imaju glas, a da se on čuje, pobrinuo se naš akademski slikar, Ivan Kocić, koji svake nedelje u goste zove po jednu ličnost koja je obeležila našu kulturno umetničku scenu. O...
19:49
info
Fifti - fifti
Serijal"Fifti-Fifti" promoviše važnost ravnomerne – podjednake raspodele neplaćenog kućnog posla, odnosno rodne ravnopravnosti. Kroz svaku epizodu gledaocima je predstavljena važnost dogovora i...
20:05
CV naučnika
U ovom serijalu predstavljamo već formirane naučnike, profesore i istraživače koji su mesto u svetu nauke utvrdili na osnovu svojih naučnih radova.
20:34
info
Brainz News
Svakodnevno istraživanje i prikupljanje najnovijih vesti i otkrića iz sveta nauke, obrazovanja, kulture i umetnosti, njihovo prezentovanje, ali i kratak osvrt na nedeljna dešavanja.
20:39
Brainz Art
Kroz emisije serijala "Brainz Art" trudimo se da prikažemo dešavanja blisko vezana za pisce, glumce, muzičare, slikare i umetnike uopšte, njihove radove...
20:58
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
21:26
5 minuta za biologiju
Serija "5 minuta za biologiju" sjajna je za sticanje praktičnog i primenljivog znanja iz ove i drugih oblasti.
21:35
info
Film i teorija
Serijal "Film i teorija" bavi se najznačajnijim konceptima iz teorije filma koja se danas proučava na univerzitetima širom sveta. Nastajući uporedo (ali ne isključivo) sa filmskom praksom, teorija...
21:44
Serijsko testiranje
Pratite grupu odvažnih testera koja izvodi neverovatne eksperimente kako bi razotkrili opšte popularno verovanje, demistifikovali ili potvrdili zajedničke ideje. U garaži pretvorenoj u naučnu...
22:36
5 minuta za geografiju
"Pet minuta za geografiju" nudi odgovore na pitanja o trećem kamenu od Sunca. Otkrijte pojedinosti o sferama koje sačinjavaju Zemlju, državama i nacijama, čudima prirode i kulturnoj baštini
22:46
info
Ambasadori znanja
Upoznajte mlade genijalce, nosioce brojnih medalja koji na najlepši mogući način predstvaljaju našu državu na svetskoj naučnoj sceni, Ambasadore znanja.
23:01
info
Portret kod Ivana
Kultura i umetnost imaju glas, a da se on čuje, pobrinuo se naš akademski slikar, Ivan Kocić, koji svake nedelje u goste zove po jednu ličnost koja je obeležila našu kulturno umetničku scenu. O...
23:49
info
Fifti - fifti
Serijal"Fifti-Fifti" promoviše važnost ravnomerne – podjednake raspodele neplaćenog kućnog posla, odnosno rodne ravnopravnosti. Kroz svaku epizodu gledaocima je predstavljena važnost dogovora i...
00:06
CV naučnika
U ovom serijalu predstavljamo već formirane naučnike, profesore i istraživače koji su mesto u svetu nauke utvrdili na osnovu svojih naučnih radova.
00:35
info
Brainz News
Svakodnevno istraživanje i prikupljanje najnovijih vesti i otkrića iz sveta nauke, obrazovanja, kulture i umetnosti, njihovo prezentovanje, ali i kratak osvrt na nedeljna dešavanja.
00:39
Brainz Art
Kroz emisije serijala "Brainz Art" trudimo se da prikažemo dešavanja blisko vezana za pisce, glumce, muzičare, slikare i umetnike uopšte, njihove radove...
00:59
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
01:27
5 minuta za biologiju
Serija "5 minuta za biologiju" sjajna je za sticanje praktičnog i primenljivog znanja iz ove i drugih oblasti.
01:36
info
Film i teorija
Serijal "Film i teorija" bavi se najznačajnijim konceptima iz teorije filma koja se danas proučava na univerzitetima širom sveta. Nastajući uporedo (ali ne isključivo) sa filmskom praksom, teorija...
01:45
Serijsko testiranje
Pratite grupu odvažnih testera koja izvodi neverovatne eksperimente kako bi razotkrili opšte popularno verovanje, demistifikovali ili potvrdili zajedničke ideje. U garaži pretvorenoj u naučnu...
02:37
5 minuta za geografiju
"Pet minuta za geografiju" nudi odgovore na pitanja o trećem kamenu od Sunca. Otkrijte pojedinosti o sferama koje sačinjavaju Zemlju, državama i nacijama, čudima prirode i kulturnoj baštini
02:47
info
Ambasadori znanja
Upoznajte mlade genijalce, nosioce brojnih medalja koji na najlepši mogući način predstvaljaju našu državu na svetskoj naučnoj sceni, Ambasadore znanja.
03:02
info
Portret kod Ivana
Kultura i umetnost imaju glas, a da se on čuje, pobrinuo se naš akademski slikar, Ivan Kocić, koji svake nedelje u goste zove po jednu ličnost koja je obeležila našu kulturno umetničku scenu. O...
03:50
info
Fifti - fifti
Serijal"Fifti-Fifti" promoviše važnost ravnomerne – podjednake raspodele neplaćenog kućnog posla, odnosno rodne ravnopravnosti. Kroz svaku epizodu gledaocima je predstavljena važnost dogovora i...
04:07
CV naučnika
U ovom serijalu predstavljamo već formirane naučnike, profesore i istraživače koji su mesto u svetu nauke utvrdili na osnovu svojih naučnih radova.
04:35
info
Brainz News
Svakodnevno istraživanje i prikupljanje najnovijih vesti i otkrića iz sveta nauke, obrazovanja, kulture i umetnosti, njihovo prezentovanje, ali i kratak osvrt na nedeljna dešavanja.
04:40
Brainz Art
Kroz emisije serijala "Brainz Art" trudimo se da prikažemo dešavanja blisko vezana za pisce, glumce, muzičare, slikare i umetnike uopšte, njihove radove...
04:59
info
Centri izuzetnih vrednosti
U Republici Srbiji trenutno postoji 16 akreditovanih naučnih institucija koje nose najviši status - Centar izuzetnih vrednosti. Taj status mogu dobiti samo one naučne ustanove koje ostvare vrhunske,...
05:27
5 minuta za biologiju
Serija "5 minuta za biologiju" sjajna je za sticanje praktičnog i primenljivog znanja iz ove i drugih oblasti.
05:36
info
Film i teorija
Serijal "Film i teorija" bavi se najznačajnijim konceptima iz teorije filma koja se danas proučava na univerzitetima širom sveta. Nastajući uporedo (ali ne isključivo) sa filmskom praksom, teorija...
05:45
Serijsko testiranje
Pratite grupu odvažnih testera koja izvodi neverovatne eksperimente kako bi razotkrili opšte popularno verovanje, demistifikovali ili potvrdili zajedničke ideje. U garaži pretvorenoj u naučnu...