Aktivni menadžeri dižu glas, ali ne diraju provizije

Kurir 23.03.2016

Odliv milijardi iz fondova koji koriste aktivne strategije se nastavlja i za poslednjih 12 meseci u SAD je dostigao skoro 245 milijardi dolara, dok je priliv u pasivnim fondovima iznosio čak 408 milijardi

Sada kad su izgubili u nadmetanju sa svojim pasivnim rivalima, mendžeri koji koriste aktivne strategije upravljanja fondovima konačno su spremni da podignu glas. Javnost u SAD se i dalje odlučno protivi tradicionalnom upravljanju portfoliom fondova, čiji je cilj da aktivno raspolaže akcijama i ostvari veću dobit u odnosu na odabrani reper (benchmark), dok se zauzvrat dobija provizija. U periodu od 12 meseci zaključno sa januarom, prema

Komentari

Kurir »

Ekonomija, najnovije vesti »