Ispitivanje lekova na deci ‒ etički opravdano?

RTS 13.05.2017

Kako deca nisu „mali odrasli ljudi”, pokazalo se da nije dovoljno samo primeniti rezultate istraživanja lekova na odraslima. Bolesna deca pripadaju etički osetljivoj kategoriji pacijenata, zbog čega je mnogo manje studija dizajnirano za njih. Kao i kod drugih istraživanja i u pedijatriji je neophodno zaštititi četiri osnovna lična dobra učesnika: život, autonomiju, integritet i dostojanstvo.

Za najdelotvornije lečenje bolesti dece neophodna su klinička ispitivanja posebno prilagođena tako osetljivoj populaciji pacijenata. Kako objašnjava dr Dušica Krajnović, zamenica direktora Centra za bioetičke studije i vanredna profesorka Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ‒ od 2007. godine, kada je Evropska komisija donela Uredbu o lekovima za upotrebu u pedijatriji i uvela podsticajne mehanizme za farmaceutske kompanije koje rade

Ključne reči

Evropska Komisija »

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »