Naučna diplomatija

RTS 22.03.2019

Živimo u vremenu nauke i tehnologije. Svako novo otkriće utiče i na društvene promene. Zato se postavlja pitanje kako u društvu što bolje predstaviti razvoj i upotrebu novih dostignuća nuklearne tehnologije.

U novembru 2018. godine, u Japanu su se prvi put okupili istoričari, poznavaoci nauke i tehnologije s ciljem da odgovore na pitanje koliko je važna uloga diplomatije u daljem razvoju nuklearne nauke. Kako živimo u svetu u kojem se svakodnevno otvaraju nova naučna pitanja, ali pronalaze i odgovori, novi tip diplomatije nazvan naučna ili nuklearna diplomatija imaće sve više uticaja. Očekuje se da njena uloga u 21. veku bude daleko veća nego što je

Ključne reči

Pročitajte još

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »