Da li bi trebalo da brinemo Zaštita od groma samo na papiru, radioaktivni gromobrani na 67 zgrada!

Večernje novosti 11.07.2019  |  J. MATIJEVIĆ

Većina stambenih objekata u našoj zemlji i dalje je bez gromobrana, a one koje ih imaju, ne održavaju ih redovno. Nijedan gromobran ne pruža totalnu zaštitu, već samo smanjuje rizik

KOLIKO gromobrana ima u Srbiji, ko ih postavlja, ko o njima brine i koga pozvati kada su neispravni - pitanja su na koja većina građana ne zna odgovor. Do pre petnaestak godina, briga o baždarenju i radu ovih uređaja bila je u nadležnosti preduzeća "Gromobran", ali je ono ugašeno. Od 2009. gromobranska instalacija na stambenim zgradama uređena je Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada donetim 2016, a nadzor nad primenom odredaba

Večernje novosti »

Društvo, najnovije vesti »