Javni uvid u plan prostora između Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara

Dnevnik 30.07.2019

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava rani javni uvid u Konceptualni okvir izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon) i mišljenja Komisije za planove broj V-35-308/19 od 26.06.2019. godine, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava RANI JAVNI UVID u Konceptualni okvir izmena i dopuna Plana generalne regulacije

Ključne reči

Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »