Javno mnjenje Srbije o kovidu-19

Danas 01.11.2020  |  Piše: Srećko Mihailović /

Sredinom septembra ove 2020. godine, istraživački tim IIC Demostat realizovao je putem neposrednog ličnog intervjua (face to face), u okviru jedne omnibus ankete, istraživanje odnosa građana Srbije prema pandemiji korona virusa, na uzorku od 1200 ispitanika.

U fokusu istraživanja bili su (1) tematizacija veze okruženja (devet varijabli) i odnosa građana prema koroni i akterima društvene reakcije na koronu; (2) percepcija, mišljenja i stavovi prema pandemiji virusa Covid-19 (osam varijabli), potom (3) ispitivanje jedne od posledica recepcije preduzetih mera – promene u stepenu poverenja u aktere koji su rukovodili krizom nastalom usled socijalnog delovanja pandemije (šest varijabli). (1) Percepcija i mišljenje o koroni

Pročitajte još

Ključne reči

Komentari

Najnovije vesti »