Konkursi za finansiranje projekata u kulturi

Dnevnik 22.01.2021

Gradonačelnik Grada Novog Sada raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2021. godini

Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 13/16, 30/16 – ispr. i 6/20), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 105/16 i 112/17), i člana 61. stav 1. tačka 3. Statuta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 11/19), Gradonačelnik Grada

Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina, najnovije vesti »