Poziv za slanje fotografija o životu u Studentskom gradu

Politika 28.02.2021

Dom kulture „Studentski grad” objavio je poziv za bivše i sadašnje stanare svih generacija da doprinesu kreiranju kolekcije fotografija „Oni žive” o boravku studenata u njemu.

Posle velikog uspeha projekta i izložbe „Portret Studenjaka” 2016, odlučeno je da se u okviru pomenutog međunarodnog projekta (They: Live) nastavi sa daljim prikupljanjem fotografija svakodnevnog života, kulturnih navika i slobodnog vremena studenata, međuljudskih odnosa i odnosa među polovima, kao i društvenog i političkog angažovanja studenata u „Studenjaku” od kraja Drugog svetskog rata do danas. A osim fotografija, biće započeto i snimanje audio-intervjua

Politika »

Komentari

Beograd, najnovije vesti »