Borba protiv nasilja nad ženama prioritet, ali novac za podršku žrtvama tek 2024. godine

Insajder 18.05.2021  |  Insajder

Dan sećanja na žene žrtve nasilja u Srbiji obeležen je i početkom skupštinske rasprave o Predlogu Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Iako je značajno što je ovaj zakon nakon gotovo pet godina pripreme konačno ušao u skupštinsku proceduru, na kraju se pojavio problem u finansiranju podrške žrtvama nasilja. Autonomni ženski centar tvrdi da je pred poslanicima delimično izmenjena verzija zakona u odnosu na onu koja je prošla javnu raspravu i to u ključnom delu. Predlogom zakona nije predviđeno da se sigurne kuće

Autonomni ženski centar, kao jedna od ženskih nevladinih organizacija, od početka rada na zakonu pokušava da, između ostalog, ojača sistem zaštite žena od nasilja. Radna grupa za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti prihvatila je većinu njihovih predloga u procesu javnih konsultacija. Ipak, i pored svih predloženih odredbi i učešća u javnoj raspravi, u tekstu koji se danas nalazi pred poslanicima našla se odredba koja, prema rečima Tanje Ignjatović iz

Sigurna Kuća »

Ključne reči

Politika, najnovije vesti »