Nevolje u naselju Vojvoda Vlahović

Politika 27.07.2021

Beogradsko naselje Vojvoda Vlahović već se pročulo po čestim komunalnim problemima.

A moglo bi da na zao glas izađe i po neplanskoj gradnji – sve zgrada uz zgradu. Kad se gradi nova zgrada tik uz useljenu, građevinski šut, pesak i ostala nečistoća samo se izbaci kroz otvore predviđene za buduće prozore. Nešto od tog materijala padne na zemlju (gde ga niko ne uklanja), a veći deo se razleti na terase i otvorene prozore one već useljene zgrade. Niko da posadi bar jedno drvo, da ostavi mesto za mali travnjak. Postoji još jedan običaj graditelja ovog

Politika »

Regioni, najnovije vesti »