Bibliometrija – zamena suštine formom

Danas 20.09.2021  |  Branislav Boričić

Da li se uspešnost ekonomije jedne zemlje može adekvatno predstaviti jednim brojem? Naravno da ne može, pa makar taj broj, numerički pokazatelj nekakvog kvaliteta, bio izveden iz stotinu drugih pokazatelja.

Ista je situacija sa kvantifikovanjem kvaliteta jednog naučnog istraživača ili jedne institucije. Uvek je političko pitanje koji aspekti ekonomije, istraživanja ili institucije treba da budu fokusu. U matematici, koja bi za laike bila nauka koja sve podvrgava merenju, pre svega se razdvajaju skupovi koji se mogu meriti od onih koji se ne mogu meriti (nemerljivi skupovi), kao i funkcije koje se mogu izračunavati od onih koje se ne mogu izračunavati (neizračunljive

Danas »

Društvo, najnovije vesti »