Gledanje na nov način

Danas pre 29 dana  |  Zoran Andrić

Fotografija 1920-ih i 1930-ih godina imala je u velikoj meri uticaj na svet umetnosti i svakodnevicu.

Polazeći od etablirane fotografije kao faha na umetničkim školama, preko muzeja i upotrebe ovog medija u reklamne svrhe ili za potrebe štampe, do njene političke funkcionalizacije, širi se lepeza različitih oblasti primene fotografije i čini njen instrumentalni karakter vidljivim. Muzej Štedel u Frankfurtu na Majni, od 30. juna do 24. oktobra ove godine, osvetljava različite tendencije u fotografiji moderne. Na primeru uvoda u sedam tematskih poglavlja, izložba

Frankfurt »

Ključne reči

Kultura, najnovije vesti »