Ugrožena putna infrastruktura u borskim selima: Opasnost od saobraćajnih nezgoda

Danas 29.01.2022  |  J. B. K.

Brojna istraživanja pokazala su da uticaj puta, samostalno ili u sprezi sa drugim faktorima, utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda i njihove posledice, kažu saobraćajni stručnjaci dodajući procenu da su uticajni faktori koji se odnose na put i okolinu puta, u sadejstvu sa čovekom i vozilom, zastupljeni u 34 odsto saobraćajnih nezgoda.

Dakle, puteve treba redovno održavati, što je uostalom propisano Zakonom o javnim putevima, budući da su bezbedniji putevi i mobilnost jedan od stubova bezbednosti saobraćaja definisanih u Globalnom planu decenije akcije bezbednosti saobraćaja. Da li je tako u praksi. Primer koji dolazi iz borskih sela Krivelj, Oštrelj, Metovnica i Slatina pokazuje da se odredbe zakona baš i ne poštuju. Blatnjav i put prekriven peskom i rizlom, sa teretnim vozilima koja nepokrivena

Danas »

Ekonomija, najnovije vesti »