Novi Sad započeo obuku za one koji već rade ili žele da rade u turizmu: Evo kako da se prijavite

Blic 18.05.2022

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada zajedno sa Centrom za istraživanja i studije turizma iz Novog Sada i Poslovnim udruženjem hotelsko ugostiteljske privrede HORES iz Beograda, započinje sa realizacijom Programa obuka "Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih u turizmu" koji će se sprovoditi na teritoriji Novog Sada u periodu od maja do oktobra 2022. godine.

Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025. godine, kao i Programom razvoja turizma grada Novog Sada za period 2018-2022. godine, među strateškim ciljevima razvoja destinacije Novi Sad, predviđaju se kontinuirane edukacije i obuke kadrova iz javnog, privatnog, civilnog i akademskog sektora. Poseban cilj obuka i edukacija jeste podizanje nivoa znanja i veština, obrazovanje i stručno usavršavanje aktera u turizmu koji treba da rezultira

Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina, najnovije vesti »