Kada su učenjaci bili zvezde

RTS 21.05.2022

Kineski konfučijanski kult učenosti, koji je naglašavao poznavanje klasičnih spisa, kultivisanje vrlina i samousavršavanje, te slavio učenjake i mudrace, ostavio je veliki pečat i na vijetnamsku kulturu, što se danas može videti u Hramu književnosti u glavnom gradu Hanoju.

Hram književnosti u Hanoju, posvećen velikom kineskom filozofu Konfučiju i njegovim istaknutim sledbenicima, smatra se prvim univerzitetom u Vijetnamu jer su u njemu podučavani regionalni činovnici, budući ministri i drugi dvorjani, ali i sami pripadnici kraljevskih porodica Vijetnama. Ovaj fascinantni hram, koji slikovito pripoveda o kultu učenosti i konfučijanskih vrlina u Vijetnamu, utemeljen je 1070. godine i proširivan u narednih 350 godina tokom vladavine

RTS »

Putovanja, najnovije vesti »