Sve više dece u jaslicama, ali ne i u školskim klupama

Politika 26.11.2022

Nacionalni izveštaj o inkluzivnom obrazovanju od 2019. do 2021. godine u Srbiji pokazuje da se s najviše problema u inkluzivnom obrazovanju susreću mališani sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, pripadnici romskih zajednica i deca lošijeg socijalnog i ekonomskog statusa

Deca iz osetljivih grupa imaju uslove za jednak pristup obrazovanju, ali se još uvek mora raditi na njihovom potpunom uključivanju, jedan je od zaključaka Nacionalnog izveštaja o inkluzivnom obrazovanju od 2019. do 2021. godine u Srbiji, dokumenta koji će biti polazna tačka za razvoj ove oblasti. S najviše problema u inkluzivnom obrazovanju susreću se deca sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, pripadnici romskih zajednica i deca lošijeg socijalnog i ekonomskog

Invaliditet »

Ključne reči

Društvo, najnovije vesti »