Status otpremnine kad je radnik tehnološki višak

Politika 03.03.2024
Status otpremnine kad je radnik tehnološki višak

Minimalni iznos koji se može isplatiti po ovom osnovu ne može biti niži od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga se ostvaruje pravo na otpremninu

Poslodavac ima obavezu da najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je on ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, uključujući i isplatu novčane naknade umesto korišćenja godišnjeg odmora koji nije iskorišćen u celini ili delimično. To je tako u slučaju kada zaposlenom prestane radni odnos zbog odlaska u penziju ili iz

Politika »

Ekonomija, najnovije vesti »