Kamerna izložba posvećena Pavlu Iviću

Politika 21.04.2024
Kamerna izložba posvećena Pavlu Iviću

Kamerna izložba povodom 100 godina od rođenja Pavla Ivića (Beograd, 1. decembar 1924 ‒Beograd, 19. septembar 1999) traje do 24. maja u prijemnom holu Biblioteke SANU.

Pavle Ivić bio je srpski filolog, lingvista i univerzitetski profesor. Bio je naučnik međunarodnog ugleda, član ovdašnjih i inostranih naučnih ustanova najvišeg ranga i najznačajniji srpski lingvista druge polovine dvadesetog veka. Bavio se izučavanjem dijalekata srpskog jezika, sintaksom savremenog srpskog književnog jezika i istorijom srpskog narodnog i književnog jezika. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1972, a njen redovni član 1978.

Politika »

Kultura, najnovije vesti »