Službeni Glasnik

OBAVEŠTENjE Javni konkurs za projekte iz oblasti filmske umetnosti

Dnevnik 03.06.2020
Javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti - proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2020. godini. Na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 13/16, 30/16 –… »

OBAVEŠTENjE Javni konkurs

Dnevnik 03.06.2020
Javni konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini. Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj… »

Javni poziv za prezentaciju

Dnevnik 02.06.2020
Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 52/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20)… »

Močvare kod Đerdapa na listi međunarodno značajnih

RTV 01.06.2020
BEOGRAD - Močvara koja obuhvata deo Nacionalnog parka "Đerdap" i značajno područje za ptice "Mala Vrbica" dobili su status međunarodno značajnih lokaliteta, posebno zbog staništa ptica močvarica, odlučila je Vlada Srbije, a objavio Službeni… »

Močvare kod Đerdapa na listi međunarodno značajnih lokaliteta

Dnevnik 01.06.2020
BEOGRAD: Močvara koja obuhvata deo Nacionalnog parka "Đerdap" i značajno područje za ptice "Mala Vrbica" dobili su status međunarodno značajnih lokaliteta, posebno zbog staništa ptica močvarica, odlučila je Vlada Srbije, a objavio Službeni… »

Srbija otvara konzulat na Kritu - na čelu počasni konzul

RTV 01.06.2020
BEOGRAD - Srbija će otvoriti Konzulat u Grčkoj sa sedištem u Iraklionu, na Kritu, na čijem čelu će biti počasni konzul, navodi se u odluci Vlade Srbije koju je objavio Službeni glasnik. Konzularno područje obuhvataće ostrvo Krit, odnosno okruge… »

RANI JAVNI UVID generalne regulacije Almaškog kraja

Dnevnik 27.05.2020
Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) i… »

RANI JAVNI UVID Dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice

Dnevnik 27.05.2020
Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) i… »

Rani javni uvid regulacije pijace u Futogu

Dnevnik 25.05.2020
Rani javni uvid u Konceptualni okvir plana generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama. Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka… »

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta kompleksa „IRMOVO“

Dnevnik 21.05.2020
urbanističko-arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 K.O. Stepanovićevo u Stepanovićevu. Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11… »

Vesti dana »