Arhiva » Vesti » Blic 14.11.2017

Ministarka pravde: Gotov Nacrt zakona o zašštiti podataka o ličnosti

Radna grupa Ministarstva pravde okončala je rad na izradi Nacrta novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uskoro će o njemu biti otvorena široka javna rasprava, izjavila je danas ministarka pravde Nela Kuburović.

Blic utorak, 14. novembar 2017.  |  Tanjug

"Cilj novog zakona je da pružži efikasan mehanizam zaštite građana, kao i da omogući međunarodnu razmenu podataka o ličnosti", napomenula je Kuburović ukazujući da je Nacrt, pored usklađivanja sa novim propisima EU, uzeo u obzir i preporuke Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Govoreći konferenciji posvećenoj novim pravilima i pravnoj regulativi o zaštiti podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti koja je danas održana u Klubu poslanika, Kuburović je ukazala da je osnovni uslov za međunarodnu razmenu podatka je pošštovanje istih pravila i stepena zašštite koji važže za zašštitu podataka o ličnosti između različitih međunarodnih subjekata.

"U vremenu novih informacionih tehnologija, potrebe nesmetanog protoka ljudi, robe i kapitala, zašštita ljudskih prava i sloboda je svakako osnovni preduslov za takvu razmenu", istakla je ministrka pravde.

Ona je podsetila da se postojeći Zakon o zašštiti podataka o ličnosti primenjuje od 1. januara 2009. godine, ali budući da je prevaziđen i da mu nedostaje veći broj važnih odredbi Vlada je usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti kojom se utvrđuju ciljevi, mere i aktivnosti, kao i uloga i odgovornost izvrššne vlasti, nadzornog organa i drugih subjekata.

Te izmene i nove drušštvene okolnosti, kako je naglasila, iziskivale su normativno usklađivanje sa poslednjim izmenama evropskog zakonodavstva i u naššoj zemlji, pa je Ministarstvo pravde oformilo radnu grupu za izradu nacrta novog Zakona o zašštiti podataka ličnosti, što je definisano i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Kuburović je napomenula da je i Ministarstvo pravde deli mišljenje Poverenika za informacije o nedostacima podstojećeg zakona, ali da i da stoji na stanovištu da se on ne donosi preko noći "jer brzina donoššenja jednog ovako važžnog pravnog akta nije smela da bude na ušštrb njegovog kvaliteta".

"Sa žželjom da novi zakonodavni okvir bude rezultat usklađivanja sa novom Uredbom o zašštiti fizičkih lica u odnosu na obradu ličnih podataka i o slobodnom protoku podataka, kao i Direktivom o zašštiti fizičkih lica u odnosu na obradu ličnih podataka od strane nadležžnih organa, koje je Evropski parlament usvojio 2016. godine, u izradu nacrta novog zakona uključio se i pravni ekspert Grejem Saton", naglasila je ona.

ŠEF MISIJE OEBS-a u SRBIJI ANDREA Oricio rekao je danas da ta Delegacija podržava proces demokratizacije u sektoru bezbednosti koji se tokom poslednjih goina odvijao i u evropskim državama.

"Ovaj projekat posebno se odnosi na reformu sektora bezbednosti i jače učešće civilnog sektora u njemu", rekao je Oricio.


Objavljeno na sajtu blic.rs »


Uvek ažurne informacije, zapratite naš Twitter nalog  

Povezane vesti

Kuburović: Ne brzati sa zakonom

Danas utorak, 14. novembar 2017.

Kuburović: Gotov Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Večernje novosti utorak, 14. novembar 2017.

Komentari


©2018 Netmark d.o.o.