Prodaje se imovina Fabrike sedišta u Priboju – Traži se kupac za zemljište, objekte, opremu…

Sandžak press 17.03.2018
Stečajni upravnik akcionarskog društva Fabrika sedišta Priboj oglasio je prodaju imovine ovog preduzeća javnim nadmetanjem. Predmet prodaje predstavlja imovina grupisana u dve imovinske celine. Prvu imovinsku celinu čine zemljište na KO Rača površine 1,98 hektara i objekti – proizvodna hala, upravna zgrada, nadstrešnica, portirnica, objekat strugare, trafo-stanica, ugljara, rezervoar za vodu, kao i pokretna imovina: oprema, mašine, uređaji i

Sandžak press »

Regioni, najnovije vesti »