SVE o elektronskoj naplati putarine i TAG uređaju

Moj auto 21.03.2019

Elektronska naplate putarine (ENP) je naplata bez fizičkog kontakta sa uređajem za čitanje. Vozila prolaze ENP naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja i transakcija se izvodi automatski, između baterijom napunjenog transpondera (TAG), koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, uz pomoć antene instalirane na nadstrešnici iznad ENP naplatne saobraćajne trake.

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine. Na manjim bočnim naplatnim stanicama (tamo gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) moguća kombinovana, manuelna i ENP naplata. Šta je TAG ? TAG je elektronski uređaj za plaćanje putarine. Korisnik može biti svako pravno ili fizičko lice koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije” ili kod distributera. Korisnik potom

Ključne reči

Pročitajte još

Automobili, najnovije vesti »