Više od polovine evropskih organizacija pretrpelo posledice izazvane bar jednim sajber napadom u poslednja 24 meseca

Personal magazin 22.03.2019

Jedan od pet donosilaca IT odluka kaže da napadači nisu ostavili tragove u najskorijem napadu na njihovu organizaciju

Kako poslovna IT infrastruktura postaje sve složenija i uz kontinuiran razvoj pretnji, donosioci IT odluka smatraju da je sve teže zaštititi organizacije od sajber napada – više od polovine evropskih kompanija (54%) suočilo se sa najmanje jednim sajber napadom u poslednja 24 meseca, što je dovelo do neke vrste poremećaja u njihovim aktivnostima. Takođe, treba napomenuti da 20% donosilaca IT odluka navodi da napadači nisu ostavili tragove o svom

Personal magazin »

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »