Grešna ljubav Jelene Savojske (15): Jadikovka u Meterizima

Vesti online 24.05.2019  |  Budo Simonović

Kako su u dugu zemanu priče o bezimenom perjaniku, ljubavniku princeze Jelene, počele polako da jenjavaju i poprimaju osobenosti maštovitih legendi, to što je Dejan Crvenko pre dvadesetak godina u svojoj pesmi, u završnom stihu, spomenuo ime Miloš, iznova je raspalilo znatiželju hroničara i biografa za ovu zagonetnu i intrigantnu epizodu iz porodičnog životopisa knjaza i prvog i potonjeg crnogorskog kralja Nikole Prvog Petrovića, odnosno njegove ćerke, slavne italijanske kraljice Jelene.

Kad se pojavila pesma Dejana Crvenka, odmah su se javili oni koji su iz zaborava počeli da vaskrsavaju momke sa imenom Miloš, a koji su u ona vremena imali neke veze sa cetinjskim dvorom. Najuverljivije su delovali oni koji su dokazivali da je u pitanju Miloš Jovićević iz Rijeke Crnojevića, odnosno sa Riječkog grada, negdašnji perjanik knjaza Nikole. Nagađanja i nedoumice je, po svoj prilici definitivno prekinuo i zagonetku odgonetnuo Radovan

Ključne reči

Rijeka »

Balkan, najnovije vesti »