Obavezno tuširanje posle plivanja u reci

Dnevnik 12.07.2019  |  Dnevnik.rs

SREMSKA MITROVICA: Javno komunalno preduzeće „Komunalije” uradilo je analizu vode na tri lokacije toka Save u Sremskoj Mitrovici.

Analiza je pokazala da na navedenim lokalitetima voda odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. Voda je uzorkovana sa lokacija Mala plaža, početak plaže i Dispanzer, a analizu je uradio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Uzorci savske vode su uzorkovani 3. jula, a ispitivanje završeno pet dana nakon toga. Iako rečna voda ispunjava kriterijume,

Ključne reči

Sremska Mitrovica »

Vojvodina, najnovije vesti »