Na uvidu plan radne zone između kanala i pruge Novi Sad – Sombor u Futogu

Dnevnik 13.08.2019

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava javni uvid u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije radne zone između kanala i pruge Novi Sad – Sombor u Futogu.

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 i 37/19 - dr. zakon) i mišljenja Komisije za planove broj V-35-227/19 od 05.06.2019. godine, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava RANI JAVNI UVID u Konceptualni okvir plana detaljne regulacije radne zone između

Ključne reči

Pročitajte još

Vojvodina, najnovije vesti »