Država precizirala uslove za doniranje organa

Nova ekonomija 11.10.2019
Ko može da donira organe, ko može da ih primi, kakav mora da bude organ? Na sve ove nedoumice odgovara više pravilnika koji bliže uređuju doniranje organa u Srbiji, a stupili su na snagu pre nekoliko dana. U pravilniku o uslovima i načinu testiranja davaoca i primaoca ljudskih organa resorno ministarstvo je definisalo kako se procenjuje podobnost davaoca ljudskih organa, kao i podobnosti ljudskih organa. Opšta procena podobnosti davaoca obavlja se na osnovu procene

Nova ekonomija »

Ekonomija, najnovije vesti »