Zlatni med i otrovni žalac

Danas 15.03.2020  |  Piše: Aleksandar Čotrić

Aforizmi Brojni rumunski pisci kratke forme pretenduju da stvore moderne poslovice i izreke, a ne da karikiraju, parodiraju i dovode u sumnju tradicionalne sentence i maksime.

Tako Alina Breže smatra da je “aforizam iskra koja osvetljava tamu svesti“, a Mihael Rozenberg da je “aforizam misao pod maskom usmerena na postizanje željenog cilja“. Iako Srbi i Rumuni vekovima žive zajedno, izmešani ili jedni do drugih, pogled iz Srbije prema Rumuniji zamagljen je kod izvesnog broja naših ljudi predrasudama, stereotipima i nepoznanicama. Novinar i književni kritičar Teofil Pančić potpuno je u pravu kad primećuje da su “Rumunija i Bugarska bile i

Pročitajte još

Ključne reči

Društvo, najnovije vesti »