U planu novi poslovno-stambeni objekat na Zlatiboru

Ekapija 24.11.2020

Odsek za urbanizam Opštine Čajetina izdao je lokacijske uslove za izgradnju poslovno-stambnog objekta na Zlatiboru.

Bruto razvijena građevinska površina objekta, koji će se graditi na katastarskoj parceli broj 4615/26 u KO Čajetina, iznosi 215 m2, spratnosti P+2. Planski osnov za predstojeće radove čini Plan detaljne regulacije za Tržni centar Zlatibor, a sastavni deo lokacijskih uslova je potvrđeni urbanistički projekat koji je izradio SR Anđelković Slavoljub. Uslovi su izdati po zahtevu Dragiše Stepanovića, koji je podnet preko punomoćnika Nenada Đikića. Odsek za urbanizam

Pročitajte još

Ključne reči

Ekonomija, najnovije vesti »