Počinje javna rasprava o strategiji državnog vlasništva i upravljanju državnim preduzećima

Ekapija 16.01.2021

Ministarstvo privrede pokrenulo je javnu raspravu o Predlogu strategije državnog vlasništva i upravljanju državnim preduzećima za period 2021. do 2027. godine.

Strategija predstavlja jedinstveni akt javne politike koji reguliše oblast državnog vlasništva. - Glavni cilj njenog donošenja je efikasno, ekonomično i optimalno upravljanje privrednim društvima čiji je vlasnik Republika Srbija, koji će se realizovati kroz centralizovanje vlasničkih odgovornosti i nadležnosti, zatim razvoj doslednog okvira za vlasništvo i upravljanje primenjivog na sva državna preduzeća, kao i korporativizaciju državnih preduzeća - navodi se u

Ekapija »

Ekonomija, najnovije vesti »