MOL Group predstavlja ažuriranu i integrisanu dugoročnu Strategiju

Biznis i finansije 24.02.2021
Bord direktora pregledao je i odobrio unapređenu dugoročnu Strategiju kompanije „MOL Grupa 2030+“, koja je prvobitno objavljena u oktobru 2016. godine, u potpunosti integrisanu sa novom strategijom održivosti i dopunjenu dugoročnom vizijom i ambicijama za period iza 2030. godine. „Dugoročna Strategija MOL 2030 do sada se pokazala naprednom, sigurnom i ispravno usmerenom. Shodno tome, MOL je preduzeo važne strateške korake u pravom smeru tokom poslednjih pet godina.

Biznis i finansije »

Ekonomija, najnovije vesti »