Vladavina prava neophodan preduslov ekonomskog razvoja

Nova ekonomija 24.02.2021

Vladavina prava je neophodan preduslov za privlačno poslovno okruženje, a endemska korupcija uništava poverenje građana u institucije i udaljava Srbiju s evropskog puta.

Društvo bez vladavine prava će neminovno dovesti do bogaćenje samo jednog sloja društva i daljeg iseljavanja najobrazovanijih, zaključci su panela "Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava". Sagovornici i uvodničari događaja koji je organizovala Fondacija centar za demokratiju saglasni su da proces izgradnje institucija u Srbiji nedopustivo dugo traje, a da istraživanja ukazuju na jasnu vezu između ljduskih prava i ekonomskog blagostanja. Predsednik

Korupcija »

Ključne reči

Ekonomija, najnovije vesti »