Autoflex-livnica iz Čoke gradiće objekat za obradu metala, za pripremu proizvodnje, magacin, parking....

Ekapija 03.03.2021

Autoflex-livnca iz Čoke planira izgradnju objekta za obradu metala sa magacinom, objekta za pripremu proizvodnje i magacina repromaterijala u okviru postojećeg radnog kompleksa, sa uređenjem prostora oko objekata (parking, manipulativne površine, saobraćajnice i zelene površine).

Urbanistički projekat je pripremio Arhitop doo iz Bačke Topole. Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije odnosi se na katastarsku parcelu broj 4278 K.O. Čoka, površine 8.385 m2 i na katastarsku parcelu broj 4279 К.O. Čoka, površine 30.114 m2. Urbanističkim projektom se daje predlog preparcelacije katastarskih parcela kako bi se utvrdila novoformirana građevinska parcela A površine 38.499 m2. Planirana je izgradnja objekata u tri faze gradnje, kao

Ekapija »

Ekonomija, najnovije vesti »