Srbija da zaustavi diskriminaciju Roma

Danas pre 20 dana  |  Piše: J. D.

Komitet ministara Saveta Evrope o implementaciji Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Srbija mora da intenzivira napore na odlučnom rešavanju strukturne diskriminacije sa kojom se suočavaju Romi u pogledu njihovog državljanstva, stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja.

Ovo je jedan od zaključaka sa nedavno održanog sastanka Komiteta ministara Saveta Evrope (SE) na kojem se razgovaralo o tome kako Srbija implementira Okvirnu konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Komitet ministara SE u svojim preporukama Srbiji, između ostalog, navodi da je potrebno eliminisati sve oblike segregacije romske dece i uključiti ih u redovno obrazovanje, udvostručiti napore u borbi protiv izostanka iz škole i ranog napuštanja škole romske dece, kao

Savet Evrope »

Ključne reči

Društvo, najnovije vesti »