Opština Topola raspisala Javni konkurs za poljoprivredne podsticaje za meru Kreditna podrška – Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite

Top press 08.06.2021

Topola – U postupku prikupljanja ponuda kao najpovoljnija izabrana je Komercijalna banka AD Beograd, preko koje će se realizovati mera. Kroz ovu meru opština Topola će sufinansirati celokupne troškove kamate za kratkoročne (do 1.500,00 evra sa rokom otplate do 12 meseci) ili dugoročne (do 3.000,00 evra sa rokom otplate od 13 do 23 meseca) poljoprivredne kredite, objavljeno je na fejsbuk stranici opštine Topola. Korisnici mere – fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gszdinstva sa

Topola – U postupku prikupljanja ponuda kao najpovoljnija izabrana je Komercijalna banka AD Beograd, preko koje će se realizovati mera. Kroz ovu meru opština Topola će sufinansirati celokupne troškove kamate za kratkoročne (do 1.500,00 evra sa rokom otplate do 12 meseci) ili dugoročne (do 3.000,00 evra sa rokom otplate od 13 do 23 meseca) poljoprivredne kredite, objavljeno je na fejsbuk stranici opštine Topola. Korisnici mere – fizička lica – nosioci komercijalnog

Pročitajte još

Ključne reči

Regioni, najnovije vesti »