Presedan u Italiji – Vatikan zatražio izmenu zakona protiv homotransfobije

RTS 23.06.2021

Predlog Zanovog zakona protiv homotransfobije, koji uključuje visoke kazne protiv bilo kog vida diskriminacije bazirane na seksualnoj i polnoj orijentaciji, rodnom identitetu i invaliditetu, a koji je odobrio italijanski Senat u novembru prošle godine, juče je doveden u pitanje. U službenoj belešci državnog sekretarijata Vatikan iznosi stav da je sadržajem ovog zakona prekršen sporazum o reviziji Konkordata između italijanske države i Katoličke crkve.

U pitanju je čin bez presedana! Nikada do sada se nije desilo da Vatikan interveniše u nameri da ospori neki zakon koji tek treba da bude usvojen. Predlog zakona je nazvan po Aleksandru Zanu, koji ga je predložio pod nazivom "Mere sprečavanja i borbe protiv diskriminacije i nasilja koji se baziraju na polu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i invaliditetu". Prema predlogu, predviđa se kazna zatvora do 18 meseci ili novčana kazna do 6.000 evra protiv bilo

Pročitajte još

Ključne reči

Svet, najnovije vesti »