Najmanje inovatora u poljoprivredi, najviše u uslugama

Nova ekonomija 06.12.2021

Najveća zastupljenost poslovnih subjekata-inovatora je u sektoru Usluga smeštaja i ishrane, skoro 70 odsto, i u sektoru Informisanje i komunikacije, oko 60 odsto.

Najmanja zastupljenost inovatora je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, oko 35 odsto, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Učešće poslovnih subjekata sa bar jednom vrstom inovacija iznosi 54,79 odsto. Inovativno je više od 69 odsto velikih poslovnih subjekata, oko 58 odsto srednjih poslovnih subjekata, dok je među malim poslovnim subjektima oko 54 odsto inovativno, navodi RZS. Poreske olakšice za naučnoistraživački rad i druge inovativne

Zavod za statistiku »

Ključne reči

Ekonomija, najnovije vesti »